Hoppa yfir valmynd

Stefna í öryggis- og heilsumálum

Öryggis- og heilsumál eru alltaf í forgrunni hjá Carbfix. Ekkert verk er svo mikilvægt að hætta megi öryggi fólks við framkvæmd þess.

Carbfix er til fyrirmyndar í öryggis- og heilsumálum og einsetur sér að vernda og bæta líf þeirra sem starfa fyrir félagið með því að skapa slysalausan vinnustað þar sem ekkert starfsfólk, verktakar eða aðrir bíði heilsutjón vegna starfseminnar.

Öll sem starfa fyrir Carbfix eru ábyrg fyrir eigin öryggi, tala fyrir auknu öryggi samstarfsfólks síns og leitast við að koma auga á, meta og stjórna áhættum í vinnuumhverfinu.

Fyrirtækið vinnur markvisst að því að:

  • Áhættur í hverju verki séu ávallt undir stjórn
  • Að skrá atvik og ófullnægjandi aðstæður, greina orsakir og gera umbætur
  • Bæta ferla og verklýsingar til að samræma og viðhafa bestu og öruggustu vinnubrögð
  • Efla öryggis- og heilsuvitund starfsfólks og verktaka með upplýsingagjöf og þjálfun
  • Stjórnendur staðfesta með úrtakseftirliti og stuðningi á verkstað að unnið sé samkvæmt verkferlum og að áhættum sé stýrt

Stefna í öryggis- og heilbrigðismálum byggir á gildum og heildarstefnu OR og er sett fram til samræmis við eigendastefnu fyrirtækisins.

Carbfix uppfyllir að lágmarki kröfur laga, reglna og reglugerða um öryggis- og heilbrigðismál.