Hoppa yfir valmynd

Hvar virkar Carbfix?

Um 5% af landmassa jarðar er þakið hentugu bergi fyrir steinrenningu koldíoxíðs, sem og megnið af sjávarbotninum. Geymslugetan er mun meiri en sú losun sem nemur bruna alls jarðefnaeldsneytis á jörðu. Ísland eitt og sér gæti geymt margra ára kolefnisútblástur mannkyns.

Áætlað er að Evrópa geti geymt að minnsta kosti 4.000 milljarða tonna af CO2 í berglögum á meðan Bandaríkin gætu geymt að minnsta kosti 7.500 milljarða tonna.

Carbfix atlasinn er samansafn hentugra bergtegunda úr mörgum mismunandi jarðfræðikortagrunnum. Honum er ætlað að gefa vísbendingu um hvar mætti beita Carbfix aðferðinni út frá jarðefnafræðilegum eiginleikum bergs en ekki er tekið tillit til annarra þátta, svo sem tiltækileika vatns og lekt berggrunnsins sem getur verið breytilegur milli svæða.

Smelltu hér til að skoða Carbfix atlasinn í sér glugga.

HVAÐ EF ÞAÐ ER VATNSSKORTUR Á TILTEKNUM LANDSVÆÐUM?

Carbfix aðferðin krefst töluverðs magns af vatni til að leysa upp koltvísýringinn og koma af stað efnahvörfunum neðanjarðar. Á móti kemur að vatnið er iðulega tekið úr sama geyminum sem dælt er ofan í. Því er um hringrás að ræða og vatnið endurnýjað að vissu marki.

Vert er að athuga að tæknin gæti gagnast á svæðum þar sem er skortur á ferskvatni því Carbfix er að þróa ferli sem leysir koldíoxíð í sjó í stað ferskvatns. Þetta myndi auka verulega hagnýtingargildi aðferðarinnar á heimsvísu.

HVAÐ ER SVONA SÉRSTAKT VIÐ BASALT?

Basískt gosberg (basalt) er mjög hvarfgjarnt og inniheldur málma sem þarf til að binda uppleystar gastegundir með myndun steindir. Slíkt berg er gjarnan brotkennt og lekt sem auðveldar vökva að streyma neðanjarðar og veitir nægt geymslupláss fyrir steinrunnið koldíoxíð í formi karbónat steinda. Basalt er auk þess ein algengasta bergtegund á jörðinni og þekur um 5% af landmassa og megnið af sjávarbotninum.

Áætlað er að virka sprungusvæðið undir Íslandi geti geymt yfir 400 Gt af CO2. Áætluð geymslugeta úthafshryggja er langt um meiri en þau 18.500 Gt af CO2 sem myndu losna við brennslu alls þess jarðefnaeldsneytis sem býr í jörðinni. Spurningin er bara hversu mikið af þessu fræðilega geymsluplássi hentar vel til steinefnageymslu koldíoxíðs.

Holrýmið, efnasamsetningin og algengi basalts gerðu það að tilvalið til þróunar Carbfix tækninar. Það er ekki þar með sagt að aðrar bergtegundir geti ekki virkað, til dæmis tegundir á borð við andesít, storkuberg, þursaberg og setmyndanir sem innihalda kalsíum, magnesíum og járnrík sílíkat steinefni. Verið er að rannsaka þetta nánar í Carbfix2. Styrkur ferilefnisins í vöktunarholum og líkanareikningar gera okkur kleift að staðfesta og magngreina steinrenningu koldíoxíðsins. Steinrenningin hefur einnig verið magngreind með ferilefnum sem innihalda ólíka ísótópa / samsætur.

Carbfix kjarni með karbónat steindum