Hoppa yfir valmynd

Rannsóknir og þróun

Carbfix hófst sem vísindalegt rannsóknaverkefni og rannsóknir og þróun eru enn í dag helsti drifkraftur fyrirtækisins.

Sjór

Carbfix hefur þróað aðferð til að leysa koltvísýring upp í saltvatni fyrir niðurdælingu. Með nýtingu sjávar opnast nýjar víddir við nýtingu Carbfix tækninnar, t.d. við strandsvæði og á hafi úti. Myndun steinda hefur verið staðfest á rannsóknarstöðu en tilraunir á vettvangi munu hefjast árið 2021.

Bergefnafræði

Bergefnafræði og eiginleikar ólíkra bergtegunda hafa stór áhrif á steinrenningu CO2. Ferskt basalt, eins og er á Hellisheiði, er hentug bergtegund fyrir Carbfix aðferðina, en aðrar bergtegundir gætu einnig reynst fýsilegar. Reynist þær hentugar er hægt að útfæra Carbfix aðferðina mun víðar, en verið er að kanna þessi mál í GECO verkefninu, sem er hluti af Horizon 2020 áætlun ESB. Gerðar verða tilraunaniðurdælingar í eldra basaltbergi á Íslandi árið 2021.

Skilvirkni

Carbfix aðferðin krefst bæði vatns og orku. Mikil vinna hefur verið lögð í að auka skilvirkni á hverju stigi ferlisins. Til að mynda með hermun á upplausn gastegunda undir þrýstingi og rannsóknir á hegðun vökva sem inniheldur lofttegundir og sem dælt er í jörðu.

Eftirlit

Nýstárlegar aðferðir hafa verið þróaðar til að fylgjast með hvað verður um kolsýrða vatnið sem dælt er niður, og hversu hratt gastegundirnar breytast í steindir. Meðal annars eru reglulega tekin sýni og sporefnapróf í nálægum eftirlitsbrunnum, samblöndu af efnafræði og sporefnagreiningu, jarðefnafræðilega útreikninga, ísótópagreiningu og svo beinar greiningar á berginu.

Þá er einnig verið að vinna að eftirlitsaðferðum innan verkefna á borð við Evrópuverkefnanna CarbFix2, 24CE og GECO.

GECO

GECO (Geothermal Emission Control) er rannsóknar- og nýsköpunarverkefni, fjármagnað af ESB, sem miðar að því að framleiðsla rafmagns í Evrópu, og heiminum öllum, verði hrein, örugg og hagkvæm með engum kolefnis- eða súlfúrútblæstri. Tilraunaverkefnum verður komið á fót á Íslandi, í Þýskalandi og Tyrklandi.

CarbFix2

Rannsóknarverkefni sem er fjármagnað af ESB. Því er ætlað að þróa föngun á óhreinsuðu koldíoxíðstreymi og förgun þess með niðurdælingu. Verkefnið samtvinnar beina loftföngun úr andrúmslofti og steinefnageymslu með því að sprauta sjávarvatni inn í berglög undir sjávarborði. Með því er hægt að lækka heildarkostnaðinn á öllum stigum föngunar/förgunar.

Science 4 Clean Energy

S4CE er þverfaglegt Evrópuverkefni fyrir grunnrannsóknir á m.a. skilvirkum flutningi, hvarfgetu (reactivity) og magngreiningu á útblæstri, jarðskjálftum (e. micro-seismic events), og prófunum á sementshlífum. Rannsóknirnar fara fram hjá Carbfix á Íslandi, í Cornwall á Bretlandi og St. Gallen í Sviss.