Hoppa yfir valmynd

Stjórnskipulag

Carbfix er dótturfyrirtæki OR sem veitir fyrirtækinu stuðning og þjónustu, t.d. við innkaup, bókhald, fjárhags- og áhættustjórnun, lagalega aðstoð, samskipti og markaðsmál, mannauðssmál, upplýsingatækni og aðstoð við viðskiptavini.

Carbfix fylgir stjórnarháttum, heildarstefnu og skipulagi OR í samræmi við eigendastefnu hennar. Stjórnin vinnur í samræmi við siða- og starfsreglur OR samsteypunnar. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra sem ber ábyrgð á daglegum rekstri fyrirtækisins. Hlutverk innra eftirlits (Internal Audit Divisions) er að staðfesta að stjórnun, áhættustjórn og störf yfirmanna séu hagkvæm og skilvirk.

 

Gildin okkar

Gildi Carbfix eru þrjú og eru hin sömu og hjá móðurfyrirtækinu OR. Þau eru leiðarljós í hvernig við nálgumst störfin okkar, móta vinnuumhverfið og fyrirtækjamenninguna.

Gildin eru:

 • Framsýni – loftslagsaðgerðir með varanlegri geymslu CO2 krefjast þess að horft sé til lengri tíma þegar kemur að framtíðarsýn, markmiðum og þjónustu.
 • Hagsýni er boðorð hagkvæms reksturs frá degi til dags og fyrir skilvirkni þess að koma á fót varanlegri geymslu fyrir CO2.
 • Heiðarleiki snýr að því hvernig starfsfólk kemur fram við viðskiptavini og hvert við annað, hvernig það starfar og tryggir gagnsæi í rekstrinum.

Stefna

Carbfix hefur mótað heildaráætlun í viðskiptum og aðrar stuðningsstefnur sem byggja á fyrirtækjastefnu móðurfélagsins, Orkuveitu Reykjavíkur.

Kjarnastarfsemi: Varanleg kolefnisförgun í bergi á alþjóðavísu, þ.m.t.  uppbygging og rekstur verkefna, tækniþróun og ráðgjöf.

Hlutverk: Að sporna gegn loftslagsbreytingum með skölun og frekari þróun kolefnisförgunar í bergi.

Framtíðarsýn: Carbfix tæknin gegnir umfangsmiklu hlutverki í loftslagsbaráttunni og vörumerkið er viðurkenndur gæðastimpill.

Stefnuáherslur

 • Í fararbroddi í umhverfisvænni, hagkvæmri og varanlegri kolefnisförgun.
 • Traustur fjárhagur.
 • Árangursríkt og framsýnt nýsköpunarsamstarf og skilvirk miðlun þekkingar.
 • Eftirsóknarvert þekkingarfyrirtæki með samhent, metnaðarfullt og drífandi teymi.

Stuðningsstefnur gegna lykilhlutverki í að ákvarða forgangsatriði í starfi okkar og leiðbeina okkur í ákvarðanatöku, hegðun og framkvæmd:

Siðareglur

Carbfix er hluti af hnattrænu samkomulagi Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð (e. UN Global Compact) í gegnum OR en aðilar að samkomulaginu hafa skuldbundið sig til að fara eftir tíu grunnreglum sem byggja á Mannréttindayfirlýsingu SÞ, yfirlýsingu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um grundvallarviðmið og réttindi til vinnu, Ríóyfirlýsingunni um umhverfi og þróun og samningi SÞ gegn spillingu.

Með markmið Carbfix að leiðarljósi hefur fyrirtækið lagt sérstaklega áherslu á rammasamning SÞ um loftslagbreytingar og gerir þær kröfur til samstarfsaðila sinna að hafa innleitt loftslagsmarkmið út frá Parísarsáttmálanum og að þau gefi reglulega út yfirlit um árangur.

Ársreikningar

Vottuð stjórnun

Carbfix hefur fengið vottun fyrir eftirfarandi stjórnunarkerfi:

 • ISO 9001 – Gæðastjórnun
 • ISO 14001 – Umhverfisstjórnun
 • ISO/IEC 27001 – Stjórnun á upplýsingaöryggi
 • ISO 45001 – Vinnueftirlit 
 • ÍST 85 – Jafnlaunavottun