Hoppa yfir valmynd

Stjórnskipulag

Carbfix er dótturfyrirtæki OR sem veitir fyrirtækinu stuðning og þjónustu, t.d. við innkaup, bókhald, fjárhags- og áhættustjórnun, lagalega aðstoð, samskipti og markaðsmál, mannauðssmál, upplýsingatækni og aðstoð við viðskiptavini.

Carbfix fylgir stjórnarháttum, heildarstefnu og skipulagi OR í samræmi við eigendastefnu hennar. Stjórnin vinnur í samræmi við siða- og starfsreglur OR samsteypunnar. Stjórnin ræður framkvæmdastjóra sem ber ábyrgð á daglegum rekstri fyrirtækisins. Hlutverk innra eftirlits (Internal Audit Divisions) er að staðfesta að stjórnun, áhættustjórn og störf yfirmanna séu hagkvæm og skilvirk.

Gildin okkar

Gildi Carbfix eru fjögur og eru hin sömu og hjá móðurfyrirtækinu OR. Þau eru leiðarljós í hvernig við nálgumst störfin okkar, móta vinnuumhverfið og fyrirtækjamenninguna.

Gildin eru:

  • Frumkvæði endurspeglar skuldbindingu okkar til að knýja fram jákvæðar breytingar.
  • Framsýni snýr einkum að hlutverki Orkuveitunnar þar sem veiturekstur er í eðli sínu viðfangsefni til afar langs tíma og þarfir íbúanna fyrir þjónustu veitufyrirtækja úreldast ekki.
  • Hagsýni er boðorð hagkvæms reksturs frá degi til dags þannig að viðskiptavinir fái skilgreinda þjónustu á sanngjörnu verði.
  • Heiðarleiki snýr að því hvernig starfsfólk kemur fram við viðskiptavini og hvert við annað, hvernig það starfar og tryggir gegnsæi í rekstrinum.

Stefnur

Stuðningsstefnur gegna lykilhlutverki í að ákvarða forgangsatriði í starfi okkar og leiðbeina okkur í ákvarðanatöku, hegðun og framkvæmd:

Siðareglur

Carbfix er hluti af hnattrænu samkomulagi Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð (e. UN Global Compact) í gegnum OR en aðilar að samkomulaginu hafa skuldbundið sig til að fara eftir tíu grunnreglum sem byggja á Mannréttindayfirlýsingu SÞ, yfirlýsingu Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um grundvallarviðmið og réttindi til vinnu, Ríóyfirlýsingunni um umhverfi og þróun og samningi SÞ gegn spillingu.

Með markmið Carbfix að leiðarljósi hefur fyrirtækið lagt sérstaklega áherslu á rammasamning SÞ um loftslagbreytingar og gerir þær kröfur til samstarfsaðila sinna að hafa innleitt loftslagsmarkmið út frá Parísarsáttmálanum og að þau gefi reglulega út yfirlit um árangur.

Ársreikningar

Vottuð stjórnun

Carbfix hefur fengið vottun fyrir eftirfarandi stjórnunarkerfi:

  • ISO 9001 – Gæðastjórnun
  • ISO 14001 – Umhverfisstjórnun
  • ISO/IEC 27001 – Stjórnun á upplýsingaöryggi
  • ISO 45001 – Vinnueftirlit 
  • ÍST 85 – Jafnlaunavottun